SLUŽBY

Fúze a akvizice

Due dilligence

Ochrana zájmů

Harmonogram transakce

Smluvní dokumentace

Zdravotnictví

Přesčasová práce

Nedostatek personálu

Zdravotní pojištění

Spory s pacienty

Litigace

Soudní řízení

Správní řízení

Mimosoudní vyjednávání

Strojírenství

Úrazy

Dodavatelsko-odběratelské vztahy

Odborové organizace

Pracovní právo

Zahraniční zaměstnanci

Agenturní zaměstnávání

Nepřetržitý provoz

Pojišťovnictví

Spory s klienty

Smluvní dokumentace

Zprostředkovatelé

Nemovitosti

Ocenění

Pronájem

Koupě a prodej

Zahraniční transakce

Rodinné firmy

Rozchody společníků

Poradenství

Generační nástup

Spory mezi společníky

Korporátní agenda

Audit

Daně

Účetnictví

Fundraising

Business Administration

Korporátní správa

Management

Recruitment

Personální poradenství

HR strategie

Standartní pracovní postupy (SOP)

Komunikace s úřady

Compliance

Trestní odpovědnost právnických osob

Analýza rizik

Etický kodex

Family Office

Majetková struktura

Kapitálové investice

Dědické právo

Darovací smlouvy

Další privátní záležitosti

Trestní právo

Zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení

Příprava a podávání trestních oznámení

Právní zastoupení poškozeného v trestním řízení

Právní zastoupení v řízení o přestupcíchJoomShaper